Tyrimo apie Lietuvių patirtis su investiciniais gyvybės draudimais apžvalga (2 dalis – įdomiausios tiriamųjų įžvalgos – turintys IGD sutarčių respondentai)

Daudimo sutarčių platybėse 2 dalis

Tyrimo – Lietuvių patirtys su Investiciniais gyvybės draudimais (IGD) – rezultatų apžvalga.

Kviečiu Jus skaityti jau 2-ąją tyrimo apžvalgą – šįsyk skaitykite turinčių IGD sutarčių respondentų įdomiausias įžvalgas.

Tyrimo apžvalgoje, aš – finansų koordinatorė, finansinio raštingumo mokytoja, draudimo ekspertė, dalinuosi ir savo įžvalgomis, pastabomis, tad skaitydami ne tik susipažinsite su esmine IGD informacija, bet tuo pačiu ir nemažai ko išmoksite.

Kviesiu Jus diskusijai, klausimams, esant poreikiui, ir konsultacijoms, o dabar neriam į super įdomaus tyrimo platybes!

2  respondentų grupė – turintys IGD sutarčių.

Įdomiausios tiriamųjų įžvalgos:

„Pasidariau investicinio gyvybės draudimo sutartį, nes tai atrodė, kaip lengvi pinigai, lengvas pelnas”. (Specialisto komentaras. Lengvų pinigų nebūna. Nors tam tikros investicinės priemonės ir atrodo ar net yra vadinamos „lengvais pinigais”, nes „dirba” 24/7. Dažniausiai IGD sutarčių žadamas pelnas 6-10 proc. Bet vadinti tokio pobūdžio sutartį lengvais pinigais, neteisinga. Bet koks investavimas yra susijęs su rizika, tad būtina prižiūrėti savo sutartis, sekti investicines grąžas, rezultatus, tam tikrais rinkos etapais, reikalinga net keisti investavimo riziką ir/ar fondus. Jeigu asmuo palieka sutartį be priežiūros 3, 5, 10 ar net daugiau metų, gali būti, kad Jūsų lauks staigmena – ne būtinai labai maloni. Taip – investuojant pinigus Jums nereikia tiesiogiai nugaros lenkti, bet tai vis tiek nėra lengvi pinigai (arba tik laikinai – tada fondai uždirba, visgi būna ir nuostolingų metų, jeigu mes nesekame rinkos situacijos ir nereaguojama, kuomet tai yra reikalinga).

Iš tiesų, šią frazę per tyrimą išgirdau iš respondentės, kuri į savo IGD dėjo po 20,27 eur/mėn…. Plius, toje sutartyje ji turėjo užsidėjusi ir draudimo saugiklius… Rezultatas peržiūrėjus kartu sutartį akivaizdžiai netenkino. Pasigirdo respondentės, – Gailiuosi, kad tokią sutartį išvis pasidariau…. Bet paaiškinus respondentei, kad jos nusimatymas, kad su 20,27 eur/mėn ir draudimo apsaugomis lengvų pinigų tikėtis nėra iš ko, nes ~70 proc šios sumos sudaro draudimo apsaugų kaina, dar gabalėlį įmokos „suvalgo” sutarties administraciniai mokesčiai ir tik nedidelė dalis visgi nueina į tą taupymo dalį.  Bendram supratimui turite žinoti, kad investavimui/taupymui turėtų būti skiriama ~10 proc nuo į rankas gaunamo atlyginimo, + dar pasididinti įmoką per tiek, kiek kainuoja draudimo apsaugas, jei IGD darotės su draudimo apsaugomis.

Tiesa, kurios ne visi nori girdėti – jeigu į tokio pobūdžio sutartį dėsite mažiau nei 10 proc  nuo į rankas gaunamų pajamų (ir kylant pajamoms nepalaikysite šios proporcinės išraiškos), sukauptas rezultatas greičiausiai Jūsų netenkins, nes bus neproporcingai mažas, nereikšmingas Jūsų gyvenimo lygiui).

„Pasidariau IGD labai seniai, dar prie lito. Per tiek metų nelabai ką ir keičiau”. (Specialisto komentaras. Viena didžiausių IGD klientų klaidų – sutarčių nepriežiūra ir sąlygų nekeitimas, keičiantis gyvenimo aplinkybėms!

Pvz. Darėtės 100 litų/mėn įmoką, bet pinigai konvertavosi, bet Jūs tebepalikote 28-30 eur įmoką…. Palikote ją tokią vienus, antrus, trečius, gal net penktus metus, nors Jūsų atlyginimas per pastaruosiu dvejus metus paliko 15-20 pricentų, įmokos dėl kažkokių priežasčių Jūs ir nekeitėte… Galbūt laukiatės kūdikio ir pamiršote, kad negalite naudotis GPML, nežinojote, kad reikia mokėtoją padaryti vyrą… Gal kai darėtės IGD, dar neturėjote paskolos, o jai atsiradus, nekeitėte draudimo apsaugų… Gal tiesiog pradėjote užsiimti laisvalaikio sportu arba iš pagrindų keitėsi Jūsų darbo specifika ir Jūs vėl neinformavote dtaudimo, nieko sąlygose nekeitėte?… Tai tik maža dalis galimų/turėjusių įvykti pakeitimų, besikeičiant Jūsų gyvenimo sąlygoms.

Kaip specialistė žinau vieną – apleista sutartis = kliento netenkinantis sutaries rezultatas. Dėl to rekomenduojama kas 1-2 metus su draudimo specialistu peržiūrėti turimas sutartis, paeržiūrėti poreikius, galimybes, sutarties tikslus ir esant poreikiui, atlikti sutarties korekcijas).

„Vaiko IGD sutartyje, jo draudimo apsaugos yra didesnės nei pačių tėvų”. (Specialisto komentaras. Peržiūrinėjant sutartis tenka matyti, kaip 1 metų vaiko gyvybė apdrausta 20 000 eur, pasitaiko, kad vaikui uždedamas ir laikino nedarbingumo draudimas (tada klausiu Jūsų, – Ar Jūsų vaikas jau dirba, kad jam uždėtas toks draudimas?). Būna, kad vaiko ir tėvų draudimo apsaugos identiškos. Kas čia ne taip? Primenu, kad draudimo apsaugos dedamos proporcingai gaunamų pajamų ir turimų įsipareigojimų principu (suaugusiems asmenims), o rekomendacija vaikų draudimo: Minimalus galimas vaiko gyvybės draudimas (dažniausiai tarp 2000-5000 eur), vaikui nededamas mirties dėl nelaimingo atsitikimo draudimas (kodėl? Nes: 1. vaikas nėra pajamų nešėjas į šeimą, nėra šeimos maitintojas ir nelaimės atveju tikrai šeima nesipelno iš tokio pobūdžio draudimo – vaiko gyvybės draudimo esmė, kad neduok Die, vaikui tragedija, šeima turėtų iš ko pasilaidoti vaikiuką; 2. realu, kad tik itin retu atveju tokiu draudimu teks pasinaudoti. 3. vaikas neturi paskolų, jo netekties atveju šeima nelieka skolose, o pvz. netekus mamos ar tėčio, gyvybės draudimo suma rekomenduojama, kad būtų skaičiuojama pagal tokį principą: ~ 3000-5000 eur laidojimo išlaidoms + 6 asmens mėnesiniai atlyginimai (realių pajamų…) ir jei yra paskolų, lizingų, įsipareigojimų ir šie įsipareigojimai neturi draudimo apsaugos, rekomenduojama prie gyvybės draudimo sumos pridėti dar 50 arba 100 proc šių įsipareigojimų sumos. Iš to peršasi išvada, kad vaiko  ir dirbančių tėvų gyvybės draudimo sumos turi skirtis.

Dėl Traumų draudimo, vaikams rekomenduojama …(jeigu finansinės galimybės leidžia), ypatingai tuomet, jei vaikas labai aktyvus ar lanko kokius sporto užsiėmimus) daryti maksimalią galimą traumų draudimo sumą t.y tarp 10000-15000 eur (jei apsaugos bus mažesnės, gautos draudimo išmokos vargu ar nudžiugins), o suaugusiems traumų draudimo apsaugos skaičiuojamos pagal gaunamas realiąsias pajamas. Pvz. jei realios pajamos MMA, traumų draudimo dažnu atveju užtektų ~10000 eur. Uždirbant VDU jau virš 15000 eur, dirbantiems fizinį ir/ar pavojingą darbą ar užsiimantiems sportu, ekstremalia veikla, rekomenduojama  maksimali traumų draudimo suma (jeigu draudimas sutinka drausti Jus tokia suma ir turite finansines galimybes susimokėti už tokį draudimą). Dėl visų kito pobūdžio draudimo, rekomenduojama labai pasiskaityti (ne)draudžiamųjų įvykių sąrašus ir kainas, įsivertinti poreikius, kad nepasidaryti perteklinių draudimų ir nepermokėti. Darantis draudimą rekomenduojama nepamiršti draudimo specialistui paminėti: pajamų-įsipareigojimų sumų, kokiais atvejais norėtumėte/būtų svarbu gauti draudimo išmoką ir kokio dydžio išmoka kokiais atvejais Jus tenkintų.

(Rekomendacijos apsaugų skaičiavimui paremtos mano asmeninėmis, kaip draudimo ekspertės, žiniomis, patirtimi ir darbo praktika).

„Po manęs nors ir tvanas”. (Specialisto komentaras. Labai retai, bet tenka išgirsti tokių frazių. Nustebau, kuomet vienas iš respondentų šiuos žodžius ištarė. Trumpai pakomentuosiu situaciją, kad būtų aišku, kada toks požiūris gali būti protingas, o kada jau nebeatsakingas. Tyrimo respondento patirtis – kokybiškai ir pagal poreikius sudėtos traumų draudimo ir kritinių ligų draudimo apsaugos, bet palikta itin maža gyvybės draudimo suma. Kai paklausiau, kodėl būtent taip asmuo pasirinko, atsakymas buvo, kad traumų ir kritinių ligų draudimas yra jam (t.y. išmokomis pats asmuo galimai pasinaudos), bet po mirties, nėra prasmės, kad šeima praturtėtų, tad pasirinkta suma, kuri tik padengtų laidojimo išlaidas, o jeigu ką, tegul šeima parsiduoda likusį turtą ar panašiai.

  1. Jei asmuo neturi antrosios pusės (sutuoktinio ar asmens, su kuriuo kuriama šeima, kuriamas bendras namų ūkis) – darytis gyvybės draudimą tikrai ne visada yra reikalo arba darantis, tikrai užtenka i nereikšmingos draudimo sumos. Didžiausias poreikis yra draudimo apsaugoms, kuriomis asmuo pats galėtų pasinaudoti. Net tais atvejais, kuomet asmuo turi NT paskolą, bet neturi antros pusės arba nemato prasmės mokėti už dideles savo gyvybės draudimo apsaugas, viskas gerai, nes artimieji (pvz. tėvai), jei norės pretenduoti į likusį su paskolą būstą, galės jį perimti skoloje ir išsipirkti toliau mokant paskolos įmokas.

  2. Visgi kitas atvejis, kuomet asmuo, turintis šeimą ir/ar vaikų nepasirūpina, jog jo netekimo atveju šeima gautų reikalingą ir proporcingą gyvybės draudimo išmoką (daugiau nei tik laidojimo išlaidas dengiančią išmoką). Skleiskime žinią šeimoms (ypatingai toms, kuriuose yra nepilnamečių vaikų), kad gyvybės draudimo suma turi būti paskaičiuota ir parinkta taip, kad atitiktų šeimos poreikius).

„Turiu du draudimus, abiejuose traumų draudimo suma vienoda, įvykus įvykiui, gavau ir vienodo dydžio išmokas, bet pasirodo, kad draudimo kaina skiriasi”. (Specialisto komentaras. Neužtenka tiesiog turėti draudimą, reikia labai detaliai sužiūrėti draudimo visas draudimo sąlygas. ~1/3 tyrimo respondentų turėjo daugiau nei 1 sutartį, bet nei vienas tiriamasis negalėjo pakomentuoti, kuo skiriasi skirtingose kompanijose pasidarytos IGD sutartys. Natūralu, kad skirtingose draudimo kompanijose skiriasi draudimo sąlygos, kainos, išmokos, (ne)draudžiamieji įvykiai) – iš esmės gali skirtis viskas, tad renkantis draudimo kompaniją ir sąlygas reikia skirti laiko rimtai analizei).

„Aplinkoje matėm nemalonių draudimo pavyzdžių”. (Specialisto komentaras. Pakankamai dažnas atvejis, kuomet ne tik iš tiriamųjų, bet ir apskritai, dirbdama išgirstu kažką panašaus. Tyrime dalyvavę respondentai (net tie, kurie patys turi IGD sutarčių), vieningai atsakė, kad nesijaučia turintys pakankamai žinių apie šį produktą ir gali būti, kad tos nemalonios patirtys kyla iš to, kad dedami parašai neįsigilinus į draudimo sąlygas, paskubėjus arba neprižiūrėjus savo sutarčių. Kaip specialistė, pridursiu, kad retai, bet pasitaiko, kad dėl nemalonių draudimo patirčių kalti draudimo specialistai ar draudimo kompanija (pvz. dėl klaidinančios reklamos arba dėl ne pilnai pateiktų duomenų, neįvertintų kliento poreikių ir pan.). Visgi, galiu užtikrinti, kad turimas finansinio raštingumo žinių kiekis apie draudimo produktus, apsaugos nuo nemalonių patirčių.

Pvz. nemalonių patirčių, nuo kurių klientai galėjo apsisaugoti:

  • Kliento šeima negavo gyvybės draudimo išmokos, kai neteko apdraustojo artimojo, nes asmuo mirė dėl kritinės ligos, o buvo draustas tik Mirties dėl nelaimingo atsitikimo draudimu (rekomenduojama turėti pilną gyvybės draudimą (kuris išmoką moka net jei mirtis būtų dėl ligos ar senatvės, ne tik dėl nelaimingo atsitikimo).

  • IGD įvykus įvykiui išmokėjo mažesnę išmoką nei turėtas kelionių draudimas (tereikia pasirinkti proporcingas draudimo apsaugas ir tuomet išmokos visada bus tenkinančios).

  • Pasitempiau čiurnos raiščius, o draudimas sako, kad išmoka nepriklauso, nors turėjau traumų draudimą?!? (Renkantis draudimo kompaniją, atkreipkite dėmesį, ar tarp draudžiamųjų įvykių yra nurodytas raiščių patempimas. Ne visos kompanijos į savo sąlygas yra įtraukę tokias smulkias traumas. Nepatogumų išvengsite, jei išsianalizuosite draudimų skirtumus (patys arba su specialisto pagalba) ir pasirinksite kokybišką draudimo kompaniją.

  • Aš nežinojau, kad nutraukus sutartį reikės susimokėti mokesčius. (Reikės, įprastai, sutarties sutraukimas apmokestinamas ~50 eur, plius, dažnam, besinaudojusias GMPL, tenka grąžinti ir ją, jei pažeidžia jos sąlygas… O tam tikrais atvejais dar ir pelnas yra apmokestinamas. Tad prieš rašantis IGD sutartį reikia išsiaiškinti ir sutarties nutraukimo kaštus ir net dalinio pinigų išsiėmimo apmokestinimo tvarką.)

Asmuo turi sudaręs šeimai tiek IGD sutarčių, kad nebegali įvardinti nei kam, nei kokiu tikslu, nei su kokiais saugikliais tos sutartys sudarytos. (Specialisto komentaras. Tarp respondentų pasitaikė 2 atvejai, kai tyrime dalyvavę turėjo 3-4 sutartis ir jas pakomentuoti buvo išties sudėtinga, kai pradėjome narplioti, paaiškėjo, kad reikia ir sutarčių pertvarkymų, labai reikia susiiteminti esminę informaciją apie IGD. Normalu, kad turint daugiau sutarčių, dalis informacijos pasimiršta, bet kaip specialistė sakau, kad reikalinga žinoti pagrindinius niuansus: kur, kiek ir kodėl sutarčių turite, kas yra apdraustieji, kokius draudimus ir kokias išmokas esate sudėję kiekvienam apdraustajam. Aš kartais juokiuosi, kad mokysiu Jus, kol naktį pažadinti galėsite visą šitą informaciją susakyti. Svarbu žinoti esminę turimų sutarčių informaciją – tą padaryti lengva, kai neapleidžiate savo turimų sutarčių (t.y kartą per 1-2 metus su specialisto pagalba peržiūrėti visas turimas sutartis).

„Turėjau jau 4 konsultantus”, „Per 13-ką metų kol turiu sutartį, po sutarties sudarymo su manimi šitiek metų niekas iš draudimo nei karto nesusisiekė”, „Mano konsultantas dingo”. (Specialisto komentaras. Taip kaip ir bet kokiam kitam darbe – darbuotojų kaita (ypač šiais laikais) yra kone neišvengiama. To pasekoje kartais nukenčia klientas. Visgi primenu, kad: 1) atsakingai rinkitės ne tik draudimo kompaniją ir draudimo sąlygas, bet ir draudimo specialistą. 2) Jeigu darbuotojas (Jūsų konsultantas) išeina iš darbo, jo darbus tęsia kitas kompanijos paskirtas atsakingas asmuo – dažniausiai išėjus darbuotojui, klientas yra informuojamas, kad jo konsultantas nuo šiol bus …. 3) Kartais su klientu susisiekti nei konsultantas, nei draudimo kompanija negali, nes pasikeitė Jūsų kontaktiniai duomenys, o Jūs jų neatnaujinote sistemoje. neinformavote ir tai natūraliai užkerta kelią galimybei su Jumis susisiekti. 4) Jūs patys bet kada gali bandyti susisiekti tiek su savo konsultantu, tiek su kompanija).

„Draudimo poreikis atsirado tuomet, kai netekome dar labai jauno amžiaus šeimos nario ”. (Specialisto komentaras. 3 iš apklaustųjų respondentų, turinčių IGD sutartis, nurodė, kad sutartis susidarė tuomet, kai kažkokia nelaimė nutiko kažkam iš šeimos narių ar artimų draugų.

Mielieji, itin svarbi žinia, kad draudimą reikia tvarkytis kol dar esate sveiki, jauni ir nelaukiant kol kažkam aplink nutiks kokia bėda, kuri primins Jums, pamokys, kad draudimas reikalingas ir Jus).

Turi IGD sutarčių sau ir vaikams, bet nežino, kuo skiriasi GPML įstatymas šioms sutartims. (Specialisto komentaras. Svarbu atkreipti dėmesį, kad skiriasi GPML sąlygos, kai sutartys sudaromos suaugusiems ir kai naudos gavėjai daromi nepilnamečiai vaikai! Šiuo atveju įstatymo nežinojimas gali finansiškai nemažai kainuoti arba sugriauti turėtus planus… Per konsultaciją atidžiai klausykite, kai specialistas pasakos apie GPML įstatymą, jei kas neaišku, nebijokite klausti. Kas kelintus metus vis atsinaujinkite informaciją apie šią lengvatą).

„Draudimo apsaugas darėmės pagal galimas mokėti draudimo mėnesines įmokas”. (Specialisto komentaras. Darantis IGD sutartys yra įvertinamos finansinės galimybės ir ieškoma ekonomiškiausio  sprendimo. Bet nepamirkite, finansinėms galimybėms pagerėjus, pasikoreguoti turimos sutarties jeigu ji nebeatitiks poreikių).

Informacija apie TYRIMĄ.

Tyrimo, kurio tikslas yra išsiaiškinti Lietuvių patirtis su Investiciniais gyvybės draudimais (IGD). Tyrime dalyvavo 18-65 metų asmenys. TYRIME NEGALĖJO DALYVAUTI DRAUDIMO BROKERIAI/AGENTAI, ASMENYS DIRBANTYS SU INVESTICINIU GYVYBĖS DRAUDIMU, TAIP PAT MANO KLIENTAI.

Tyrime dalyvo dvi klientų kategorijos:

1) Tyrimo metu TURINTYS IGD SUTARTĮ(ČIŲ): sau, vaikui ar sutuoktiniui.  (dalyvavo 23 respondentai).

2) Niekada NETURINTYS IGD sutarties arba NUSITRAUKĘ savo IGD sutartį iki 2021-03-01  (dalyvavo 27 respondentai).

Tyrimą sudarė dvi dalys:

TURINTIIEMS IGD SUTARTĮ(IŲ): 1 dalis – internetinė apklausa (uždari ir atviri klausimai (pvz, kokios priežastys lėmė, kad asmuo turi sutartį, pagal kokius kriterijus rinkosi bendrovę, kurioje sudaryti sutartį, ar jaučiasi turintys pakankamai žinių dėl sutarties ir t.t). 2 dalis – online pokalbis ir turimos sutarties peržiūra. Online pokalbio metu užduoti  klausimai (pvz. ar žinote, kiek maždaug mokate administracinių mokesčių, ar žinote draudimo apsaugų kainas, koks procesas turėtų būti įvykus draudžiamąjam įvykiui ar norint išsiimti pinigus, kiek esate susipažinę su GPML įstatymu, kiek laiko planuojate laikyti sutartį, koks sutarties tikslas ir t.t.)., o pateikti atsakymai priskiriami į atitinkamas kategorijas, subkategorijas. Pokalbis neįrašinėjamas.

NETURINTIEMS IGD SUTARČIŲ ARBA NUSITRAUKUSIEMS IGD SUTARTĮ(IS): 1 dalis – internetinė apklausa (kokios priežastys lėmė neturėti arba nusitraukti IGD sutartį, kiek žinių turima apie tokio tipo sutartis ir t.t.). 2 dalis – online pokalbis arba pokalbis telefonu (klausimų pagilinimas jeigu 1 daly pateiktiems atsakymams trūksta išsamumo).

Tyrimas apie klientų patirtis su IGD vyko  kovo-balndžio mėn.  Tyrimo TIKSLAS – išanalizuoti klientų patirtis su IGD, respondentais pasirenkant skirtingų IGD kompanijų klientus. Renkama konfidenciali informacija apie visas Lietuvoje veikiančias ir IGD paslaugas teikiančias bendroves ir realias klientų patirtis. Oficialiai šio tyrimo tyrėja, atsakinga už tyrimo dalyvių konfidencialumo užtikrinimą, duomenų apsaugą ir darbą su jais yra – Renata Čiužienė.

Visus klausimus susijusius su tyrimu, prašysiu teikti el.p. samoningaiseimai@gmail.com arba telefonu 860946039